LTPLRUEN

Naujienos

2016-03-01 - UAB "Šalčininkų žuvininkystės ūkis"

 

UAB ,,Šalčininkų žuvininkystės ūkis" įgyvendina projektą gamtotvarkos tąsa UAB ,,Šalčininkų žuvininkystės ūkis" teritorijoje  pagal ,,Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas" priemonę ,,Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra".

Gamtotvarkos plano tikslas - palaikyti optimalią aplinką atvirų buveinių paukščių rūšims ir sumažinti neigiamą tvenkinių funkcionavimo poveikį susijusių upių, baseinų ekosistemoms.